Verksamhet

Vad vi gör

Vårt huvudsakliga verksamhetsområde är kontaktledningsprojektering.  

 -Systemhandling
 -Järnvägsplan
 -Bygghandling (FU/RH)
 -Anläggningsdokumentation

Sedan år 2008 arbetar vi i eget aktiebolag, CatCon AB.