Joakim Boström

Sammanfattning
Sedan år 2008 arbetar Joakim i eget bolag, CatCon AB, samägt med Peter Andersson, även han har stor erfarenhet av elanläggningar för järnväg och i synnerhet kontakt- och hjälpkraftledningar. I och med Joakim och Peter har samma erfarenhet kan de ersätta varandra i uppdragen om så skulle behövas.
Joakim har jobbat med elanläggningar för järnväg sedan 1988. Först som elreparatör fram till 1994 (med avbrott för studier och militärtjänst) då han började på dåvarande Banverket Östra Regionen på kontaktledningsgruppen som projektör.
Sedan 1994 har Joakim arbetat med projektering av kontakt- och hjälpkraftledningar i varierande former. Även har en del kraft, belysning och växelvärme ingått på senare tid då Joakim även agerat som granskare och besiktning i uppdrag samt TA EL i olika uppdrag.

Huvudsakligt kompetensområde
Kontakt- och hjälpkraftledningar samt kraft, belysning och växelvärme. Granskning, Besiktning, Projektering, Handläggning, Planering, Utredning, Analyser

Språk
Svenska, Engelska

Grundutbildning
1991-1993. Eldrifttekniker, KTH i Skrubba, 80p.
1986-1988. Drift- och underhållsteknisk linje (DU), först på Västergårdsgymnasiet i Södertälje ett år, därefter Eldriftteknisk linje på Polhemsgymnasiet i Stockholm.

Vidareutbildning/ Fortbildning/ Intyg
2015-03-01. TRI kategori 19. SL. Att enskilt vistas i spår. Västberga.    
2015-02-03. BASÄVISTA. Trafikverket. Att enskilt vistas i spår. Hudiksvall.
2012-11-09. Trafikverket. Behörig Granskare elkraftanläggningar. (Nätstation 50 Hz, Kontaktledning, Hjälpkraftledning, Bangårdsbelysning, Tåg- och lokvärmeanläggning, Växelvärme)    
2012-11-09. Trafikverket. Behörig Besiktningsman elkraftanläggningar. (Nätstation 50 Hz, Kontaktledning, Hjälpkraftledning, Bangårdsbelysning, Tåg- och lokvärmeanläggning, Växelvärme)    
2008-09-02. Banverket. Behörig Granskare elkraftanläggningar. (Nätstation 50 Hz, Kontaktledning, Hjälpkraftledning, Bangårdsbelysning, Tåg- och lokvärmeanläggning, Växelvärme)    
2008-09-02. Banverket. Behörig Besiktningsman elkraftanläggningar. (Nätstation 50 Hz, Kontaktledning, Hjälpkraftledning, Bangårdsbelysning, Tåg- och lokvärmeanläggning, Växelvärme)    
2004-05-11. Banverkets miljökurs Gävle.
2006-09-29. Allmän Elbehörighet. Allt installationsarbete, IUC i Katrineholm 2005-2006.
2005. Behörighet att vistas i spår Sundbyberg
1994-06-17. Kontaktledningsteknik för ingenjörer Banskolan Ängelholm
1994-95. Grundkurser i Microstation (Bvadm m.m.) Sundbyberg
1993-02-18. Elskyddsman Banskolan Ängelholm
1993-01-08. SÄO del 1-2, Banskolan Ängelholm
1991-02-27. Elreparatör 2, Banskolan Ängelholm.
1989-04-19. Elreparatör 1, Banskolan Ängelholm

Arbetsgivare
CatCon AB 2008-__ (fr.o.m. 2008-10-01) Eget bolag
Intersignal Sweden AB (2003-08-01 t.o.m. 2008-09-30)
Banverket:  APS i Solna (1998 t.o.m. 2003-05-31)
      RÖTE i Sundbyberg (fr.om. 1994-04-01 t.o.m. 1997)
      Södertälje (fr.o.m. 1988-08-01 t.o.m. 1994-03-31) ​