Spårväg City

Klarabergsgatan-Hamngatan 2012 - 2018

Tekniskt Ansvarig Kontaktledning för framtagande/konstruktion/upprättande av Systemhandling, Järnvägsplan och FU/Bygghandling för utbyggnaden av spårvägen Klarabergsgatan-Hamngatan.

Nedan exempel på den VA som skall användas vid Klarabergsviadukten. Installation i mitten på maj 2018.

Konstruktion för Spårväg City är framtagen i samarbete med BC Infrakonsult och mekanism Rail Power System.Nedan pointcloud-scanning av bef skyddstak Malmskillnadsbron.