Rälsbyte Katrineholm-Simonstorp-Strångsjö

Växelbyte Flen

Tekniskt Ansvarig för framtagande/konstruktion/upprättande av Bygghandling Kontaktledning.
I uppdraget ingår granskning av handlingar och besiktning av anläggning innan projektering.

Samarbetspartner: VR Infrapro 
Kund: Trafikverket  ​