Nya Götaälvbron

Hisingsbron

Tekniskt Ansvarig för framtagande/konstruktion/upprättande av Systemhandling Kontaktledning.
I uppdraget ingick granskning av handlingar och besiktning av anläggning innan projektering.

Samarbetspartner: COWI
Kund: TK Göteborg Stad
Se Trafikkontoret, Banstandard och standardritningar i Göteborg, länkar nedan.

www.th.tkgbg.se
www.bana.tkgbg.se