Jakobshyttan

Jakobshyttan mötesstation​ 2009-2015


Tekniskt Ansvarig för framtagande/konstruktion/upprättande av Systemhandling och Bygghandling samt förvaltningsdata EL. Tekniskt Ansvarig för elprojekteringen, bl a Kontaktledning, Växelvärme, Bangårdsbelysning och Signalkraft. I uppdraget ingick granskning av handlingar och besiktning av anläggning innan projektering. ​

På bilden syns Jakobshyttan stolpställverk vilket projekterades av oss i slutfasen av projektet!