Ostlänken

Uppritning av utformningsförslag åt Trafikverket.